Att bo i Bostadsrätt

Att bo i bostadsrätt

Vad är en bostadsrätt ?  Vad skiljer  sej ,mot en hyresrätt?

1. Vad är en bostadsrätt?

Begreppet ”bostadsrätt” används ofta i dagligt tal för att beteckna den lägenhetstyp du bor i. När du köper en bostadsrätt köper du ingen fysisk lägenhet eller någon ägarandel i en fastighet, utan endast  ”rätten att nyttja en viss lägenhet” i en bostadsrättsförening.
Du är tillsammans med dina grannar medlem i en ekonomisk förening, en bostadsrättsförening, som äger fastigheten inklusive alla lägenheterna.

2. Vad är en bostadsrättsförening?

Bostadsrättsföreningen, där vi alla bostadsrättsinnehavare är medlemmar, äger föreningens fastigheter inklusive alla lägenheter och övriga utrymmen. Du som bostadsrättsinnehavare har en bostadsrätt i föreningen, med andra ord, rätten att bo i en viss lägenhet. Du ”äger”  inte lägenheten. Det gör föreningen.

3. Vem äger bostadsrättsföreningen?

En bostadsrättsförening ägs gemensamt av dess medlemmar .De  som bor där. Det är medlemmarna som också ansvarar för att allt fungerar.

4. Du betalar inte hyra!

Du hyr inte din bostadsrätt ,utan du betalar din årsavgift som normalt sett,delas upp i månadsavgifter.Du är INTE hyresgäst utan medlem i bostadsrätts föreningen.Ibland så kan man hyra garageplatsen Den hyr du i så fall.Men ibland köper du bostadsrätten inklusive garageplats ,p plats och då ingår den i avgiften.Kontrollera noga detta när du köper bostadsrätten!

5. Du betalar vad det kostar!

Som medlem har du inte bara del i bostadsrättsföreningens tillgångar utan även dess utgifter och skulder. Alla i föreningen har ett ansvar. Du har ett särskilt ansvar för lägenheten du bor i. Det ansvaret regleras i föreningens stadgar , men du har också ansvar för fastigheten som sådan, för kringmiljön och för trivseln.

6. Styrelsen förvaltar föreningen.

Styrelsen är en grupp medlemmar som har valts av övriga medlemmar på föreningsstämman, och därmed tagit på sig ansvaret för att föreningens löpande förvaltning fungerar.

Styrelsen har uppdraget att se till att bostadsrättsföreningen förvaltas på bästa sätt. Det friskriver inte medlemmarna från det gemensamma ansvar som ligger på medlemmen i en bostadsrättsförening.

7. Medlemmarna bestämmer gemensamt vid föreningsstämman.

Alla medlemmar i en bostadsrättsförening har rösträtt på föreningsstämman. Där beslutar vi gemensamt kring ärenden som rör föreningen. När du deltar på föreningsstämman visar du att du tar ditt ansvar som föreningsmedlem både vad avser ansvar för och utveckling av föreningen.

8. Underhåll, vem ansvarar för vad?

En av skillnaderna som är speciella för en bostadsrätt i förhållande till andra boendeformer är att bostadsrättsföreningen (alla medlemmar tillsammans) och bostadsrättsinnehavaren delar på ansvaret och kostnaderna.

Det är stadgarna som reglerar vem som har ansvar för vad. Det betyder däremot inte att all ansvarsfördelning är kristallklar. Det uppkommer årligen diskussion om tolkningar. Ofta finns det rättspraxis som kan tillämpas men ibland behöver föreningen (d.v.s. styrelsen) ingripa för att förtydliga. Det finns på nätet tillgång till förtydliganden.

9. Det finns lagar

Lagar som är inskrivet i Sveriges rikes lag om hur en bostadsrätt ska förvaltas och fungera.