Utbildning

Utbildningarna är till för styrelsens ledamöter, revisiorer och valberedning och sker i HSB’s regi. Kontakta vicevärd eller ordförande om du hittar någon kurs eller utbildning som du är intersserad av att deltaga i. Föreningen betalar givetvis alla kostnader för kurs- eller utbildning.