Felanmälan

Medlemmar bör inte själva ringa och beställa reparation genom HSB service.

Styrelsen i bestämde mars 2006 att de som gör detta ,kommer att få  bekosta detta själva.

Färgschema för gårdarna:

Gård 1: S5020-R90B ”Stålblå”
Gård 2: S5010-G30Y ”Grön”
Gård 3: 5005-Y40R ”Gråbrun”

All felanmälan ska gå via vicevärde på mobilnummer: 0704223983  (inget annat nummer), eller e-post till vicevard@brfbalder.se ,
därefter kan medlemmen komma överens med HSB service om tid för service.
Mobilen lyssnas av flera gånger varje dag om du inte får svar direkt.
Du kan alltid lämna meddelande i röstbrevlådan och ditt ärende tas om hand så snart det bara går (samma dag).

Ska ni köpa eller sälja en bostadsrätt så finns det mycket nyttig information att hitta här.
Det finns även blanketter och prisuppgifter på vad det kostar att överlåta och pantsätta en bostadsrätt.
Det ni inte hittar här har ni förmodligen ingen nytta av heller.
De hävdar själva att de är sveriges största faktaplats om bostadsrätt (förmodligen stämmer det också).

 

Vicevärd Torbjörn Antonsen:
telefon: 0704223983
e-post: vicevard@brfbalder.se