Förändringar av Bostadsrätten

Vill du göra förändringar i din bostadsrätt så ska du fylla i denna blankett du hämtar aktuell  på HSB-portalen

Skicka med e-post eller lägg den i brevinkastet på kvartershuset.

Jätteviktigt att alla VVS och alla fasta Elinstallationer skall utföras av certifierade elektriker,VVS installatörer.

Fläkten inte får bytas ,vill du flytta kanal så skriv en ansökan om detta.

Observera att förändringar flytt av el-uttag,avlopp fläkt  etc alltid ska anmälas till föreningen.

Bärande väggar stolpar   etc  får ej ändras på.

 

Observera att ny lag eventuellt kommer den 1 juli 2019 om att bygglov INTE alltid behövs ,men du måste ändå ha styrelsen godkännande vid förändring av borätten.

Här kan du ladda ner dessa ,när väl styrelsen godkänt din ansökan.Eller om du vill se om du kan få bygglov.

Bygglov, ansökan om förhandsbesked

Bygglov, ansökan