Digital TV / Fibernät

Fibernätet Brf Balder

Vi har nu haft ett avstämningsmöte och projektavslut med Telia och Eltel som ju har levererat och installerat fibernät till Brf Balder. Det innebär att vi godkänt installa­tionen i Brf Balder och att vi nu står som formella ägare till fibernätet. Telia levererar fortsättningsvis alla tjänster i vårt nät.

Felanmälan, supportärenden och garantier

Om ni får fel i er anslutning till Telias Bredband, TV eller telefoni gäller följande:

  • Problem som berör enskilda anslutningar åtgärdas av Telia efter att boende felanmält sitt abonnemang till Teliabutik eller Telia kundsupport via telefon 020-240 250.
  • Fel som berör minst tre kunder, oavsett tjänst, ska felanmälas av vicevärden till Telia.
  • Fiberkonvertern som är uppsatt som första uttag i varje lägenhet ägs av bostadsrättsföreningen men Telia står för service och garanti i 24 månader.
  • Smart Gateway ägs av Telia och dessa har Telia alltid service och support på (direktutbyte via postgång eller Teliabutik)
  • Digitalboxarna för TV ägs av bostadsrättsföreningen, dock är dessa en förutsättning för att Telia ska kunna leverera TV enligt avtalet, så dessa har Telia alltid service och support på (direktutbyte via postgång eller Teliabutik).

Bredband

TV och Telefon

Support:020-240 250
Kundtjänst:020-755 766

Support: 90 200
Kundtjänst: 90 200

Brf Balder har avtal med Telia som innefattar Bredband, Digital-TV och Digital Telefoni

Bredband

Vi har via vårt FiberLan Bredband 50/8 – 100/10 Mbit/s. Det går att med WiFi ansluta dator m.m trådlöst dock sjunker hastigheten till internet då.

Det är möjligt att hos Telia, mot högre avgift, uppgradera sitt bredband f.n upp till 250 Mbit/s.

Till sitt bredband kan man f.n. få Säkerhetsprogram (virusskydd, brandvägg m.m.) för en dator. För fler datorer mot avgift.

Digital-TV

Vi har via vårt FiberLan Digital-TV. I det ingår Telias grundutbud ”Lagom” som just nu innehåller följande kanaler:

  • SVT1, SVT2, SVT1 HD, SVT2 HD, SVT 24/ Barnkanalen, TV3, TV4, TV4 Sport, Kanal 5, TV6, Sjuan, TV8, Kanal 9, Kunskapskanalen, TV10, Discovery, Eurosport, MTV, Axess TV, TNT, Jönköpings lokal-TV.

Telia förbehåller sig rätten att ändra sammansättningen av kanalpaketet.

Möjlighet finns att utöka kanalpaketet, mot högre avgift, hos Telia. Då tillkommer också krypteringsavgift.

Digital Telefoni

I vårt avtal ingår digital telefoni. Du kan använda valfri tonvalstelefon som kopplas till din GateWay. Samtalsavgifter betalas av den boende själv.

Till varje lägenhet har överlämnats:

  • 1 st Fiberkonverter. Den är uppsatt som första uttag i varje lägenhet. Fiber-konvertern tillhör bostadsrättsföreningen och ska vid flyttning sitta kvar på väggen i lägenheten. Ingångsdosan för fiberkabel (kvadratisk dosa bredvid fiberkonvertern) får ej demonteras vid målning eller tapetsering.
  • 2 st Digitalboxar för Digital-TV. Ägs av bostadsrättsföreningen och ska vid flyttning antingen lämnas till vicevärden eller överlämnas till ny bostads-rättsinnehavare.
  • Thomson GateWay, ägs av Telia men tillhör Brf Balders FiberLan och ska vid flyttning lämnas till vicevärden eller överlämnas till ny bostadsrättsinnehavare.

Varje lägenhetsinnehavare ansvarar för att utrustningen fungerar. Under garantitiden gäller Telias villkor för att garantin ska gälla. Eventuella kostnader för utbyte eller reparation av utrustning som hör till lägenheten, står lägenhetsinnehavaren för.

/Styrelsen