Nyinflyttad

Vi hälsar dig välkommen till Brf Balder och lämnar samtidigt lite information om vårt bostadsområde.

Brf Balder består av 52 st bostadsrätter fördelade på tre gårdar. Varje gård har en gårdsmiljö med egen lek- och uteplats. Till varje bostadsrätt hör ett garage och en parkeringsplats. En föreningsstämma hålls varje år i maj månad.

Detta informationsblad ska delas ut till samtliga nyinflyttade av vår vicevärd.

Alla våra sopor ska sorteras enligt kommunens föreskrifter under rubriken avfall & återvinning. Här hittar ni kommunens Sorteringsguide A-Ö.

Genomgång av bostadsrättens fläktsystem och panna sker genom föreningens försorg. Meddelande om detta skickas ut separat till varje hushåll.

Inre fond
Vi gör ingen avsättning på hyran till inre fond längre. När Ni behöver ta ut pengar från fonden tar Ni med er kvitton på inköpta varor, Ert kontonummer till banken samt vilken bank ni anlitar inklusive clearingnummer och lämnar detta till vicevärden.
Vicevärden skickar en begäran om uttag till HSB- kontoret som ser till att Ni får era pengar insatta på Ert konto eller om Ni hellre vill få det utbetalt via postgirot så går det också bra. Pengarna på inre fond får endast användas till att underhålla/ersätta standardutrustningen i lägenheten, såsom tapeter, spis, kyl, frys osv. Man kan ex. inte ta ut pengar till inköp av mikrovågsugn, panel eller dylikt.